Medlemskab af grundejerforeningen er på den stiftende generalforsamling fastsat i vedtægterne. Kontingent for tiden er kr. 1400,00 årligt. Dette betales forud årligt.

Der er fastlagt 2 årlige arbejdsdage; én i foråret og én i efteråret. Såfremt husstanden ikke deltager i én af arbejdsdagene påregnes et gebyr på kr. 400,-

Der må kun være levende hegn langs vejen.

Det er ikke tilladt permanent at parkere sin bil på hovedvejen.

Det er ikke tilladt udefrakommende at anvende legepladsen.

Vedtægter, regsnskab, referater mv.

Kan hentes her

Har du spørgsmål som ikke kan besvares via hjemmesiden, kontakt da kasserer:

Peter Buschardt

Nørredamsvej 115
Tlf. 4848 3847 / 4013 6138
peter@buschardt.dk

Se evt. inspiration her