Ubudne gæster

Selvom indbrud ikke er det grundejerforeningen er plaget mest af, er det dog blev til en del indbrud over de senere år. Der foreligger ikke umiddelbart ikke dokumentation for indbrud før 2013.

0 indbrud

2022

0 indbrud

2021

0 indbrud

2020

0 indbrud

2019

1 indbrud

2018

1 indbrud

2017
(i varevogn)

4 indbrud

2015

2 indbrud

2014

5 indbrud

2013

Ser man noget mistænkeligt, noget der afviger fra normalen, personer der opholder sig i området  man ved hører til, biler der kører rundt og måske stopper op og kigger ind i folks haver etc. kan man spørge vedkommende, om der er noget man kan hjælpe dem med noget eller om der er nogen bestemt de søger. Dette såfremt man ikke leder sig selv eller andre i fare.

Kontakt politiet der er rustet til at håndtere den slags.