Indlæg

Naboklage

Nr.91 – Naboklage over byggeri og terrænregulering, Nørredamsvej 62, Fredensborg.

Ejerne af Nørredamsvej 66 (klager), som er naboer til Nørredamsvej 62, har klaget over at ejerne af Nørredamsvej 62 (ejer) har opført et udhus på 5 m² ovenpå et flisebelagt plateau i skelbræmmen. Plateauet og udhuset har en samlet højde på 2,78 m – en overskridelse af højden på 0,28 m i forhold til bestemmelserne i BR10.

Klagers utilfredshed er ikke så meget rettet mod selve udhuset, men mod etableringen af det plateau udhuset er opført på og den rampe der er etableret mellem plateauet og den flisebelagte parkeringsplads foran huset ved vejen.

Der klages samtidigt over nedskred af jordopfyld bagerst i haven.

Klagen

Klager vurderer, at plateauet med udhuset og de forøgede befæstede arealer har medført at overfladevandet ledes til klagers have, idet det ikke længere kan løbe nedad stien ved ejers hus, da plateauet med udhuset forhindrer dette. Klager oplyser, at den forøgede vandmængede på grunden til tider står som klart vand i hans have, der ligger lavere end ejers grund.

Klager vurderer samtidigt, at plateauets højde i skelbræmmen medfører indbliksgener, idet der mellem plateauet og hegnet i skel kun er en højdeforskel på 1,38 m. (Plateauet er 0,72 m højt og plankeværket i skel er på 2,10 m)

Ejers svar på klagen

Ejer har i en efterfølgende partshøring svaret at han finder det usandsynligt, at plateauet og udhuset har medført forøgede vandmængder på naboens grund, og vil gerne se dokumentation herfor. Ejer vurderer endvidere, at sagen ikke burde afgøres i kommunen, men snarere hører hjemme i et civilretsligt søgsmål, hvortil man må tilknytte en syns- og skønsmand.

Ejer søger samtidigt om lovliggørelse af udhuset, idet han erkender, at højden på udhus og plateau overstiger de 2,50 m.