Indlæg

Hærværk

Kære alle i Nørredamskvarteret

Vi er naboer til jer og ejer en del af den lille sø “Nørredammen”, som også jeres grundejerforening går ned til. Det er der, hvor I har en bænk, en lille bro og en redningskrans placeret.

På vores side af søen har vi også selv sat en bænk. Den omgivende skov har vi liggende som et lille næsten urørt “naturreservat”. Det vil sige, at det er med vilje, der ligger døde og væltede træer.

Området hører til vores gård, og der har i sin tid gået køer der.

For nogle år siden blev vores bænk delvis ødelagt af nogle – måske unge mennesker.

Og lige fornylig er der nogen, som har lavet en primitiv bro/tømmerflåde ud fra vores bænk.

Det er farligt for et mindre barn at gå derud og måske falde i vandet. Der bliver ret hurtigt dybt.

Og vi vil gerne have, at bredden ligger uberørt.

Desuden er der tilsyneladende skudt til måls efter dåser med – måske – et luftgevær.

Dåserne er dog senere blevet fjernet.

Vi VED ikke, om det er unge mennesker fra jeres område, men vi vil meget gerne have, at broen/tømmerflåden bliver fjernet igen.

Venlige nabohilsner

Lisbeth og Peter

Toftevang

Højre vigepligt

Forslaget om at få ubetinget vigepligt på stikvejene, blev rejst på et trafikmøde mellem Center for Byudvikling og politiet.
Politiet havde ingen indvendinger og der er nu kommet “hajtænder” på stikvejene og der er derved ikke længere højre vigepligt.

Bil i skoven

En mystisk hvid Mazda 626 holder parkeret inde i skoven ved den store dam. Uden nummerplader, ramboneret bude ud- og indvendigt. Hvordan den er havnet det kan man kun gisne om, men tanken om at den kan være anvendt til en kriminel handling har strefet undertegnedes tanker.

Veksebogård og politiet er underettet af beboerne i 148. Beboerne på Veksebogård var dog ikke hjemme men der blev taget imod en besked.

Vanvidskørsel

Lørdag kl 11:35 kørte en lyseblå bil med en kvindelig fører anslået 50-60 år (muligvis en Ford, Opel el. lign.) op ad Nørredamsvej med over 50 km/t.

På trods af at der var legende børn i rabatten, herunder en 2-årig som principielt kunne finde på at løbe ud på vejen, afslog det hende ikke for at forsætte ufortrødent med samme hastighed!

Jeg synes det er fuldstændigt respektløst og til fare for de færdende på vejen.

Jeg ved at bilen kom fra den sidste stikvej på venstre hånd, da jeg ikke genkender den fra vores eget vænge. Det kan selvfølgelig tænkes at det er en gæst.

Jeg har tænkt mig at gå en lille tur og finder jeg bilen har jeg tænkt mig at tage mig en snak med vedkommende og høre hvad der var årsagen.

Sektionering

Jeg kontaktede Fredensborg Forsyning og spurgte, hvornår de forventede at være færdige med arbejdet for enden af stamvejen.

Jeg fik dette svar retur:

“Kære Benjamin Wulff.

Tak for din henvendelse.

Indledningsvis kan jeg oplyse, at arbejdet vedrører en sektionering af vandledningssystemet i området.

Ved at opdele vandledningsnettet i mindre områder giver dette mulighed for en bedre styring af vandforsyningen, f.eks. overvågning af vandkvaliteten og bedre mulighed for at finde skjulte lækager. Data fra sektionsbrøndene fra overvågningen indgår i en model for forsyningsforholdene, som hjælper med til, at planlægge udvidelser, styring af flow, tryk og strømningsforhold.

Vi forventer, at arbejdet i nærheden af din ejendom afsluttes inden for 14 dage. Rørene vil blive flyttet i dag.

Såfremt du ønsker yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte mig.


Med venlig hilsen

Henrik Hansen
Fredensborg Forsyning A/S
Højvangen 23, 3480 Fredensborg
Telefon: 3529 4400
www.fredensborgforsyning.dk”

Ukrudt på chaussésten

Nørredamsvej havde idag besøg af dette pudsige køretøj, der efter min mening, – noget nytteløst – brændte græs og ukrudt på stenene.

Mos kan den dog ikke tage, hvilket er det de mest er fyldt af.

Den er her set oppe i byen nogle timer efter den var på vores vej

Forkert information om kontingent

Der har tilsyneladende været en fejl på hjemmesiden om frist for indbetaling af kontingent.

Der stod:

Der bliver udsendt en mail til alle beboere i juli / august om at der skal indbetales kontingent.

Korrekt information er:

Referat af årets generalforsamling udsendes normalt i april måned på mail til samtlige medlemmer.

Sammen med referat af generalforsamling udsendes der samtidig besked om kontingent indbetaling.

Kontingent betales senest den 1 maj.

Beklager fejlen!

Ny asfalt på Nørredamsvej

Om det er på baggrund af henvendelser til Center for Plan og Miljø – Team Trafik vides ikke, men ikke desto mindre er der i skrivende stund ved at blive anlagt ny asfalt på Nørredamsvej. Hårdt tiltrængt, da vejen var ved at være udpint med frostsprængte huller i mindre eller større grad.

Da det er bemærket at den foreløbige asfaltering ophører ved sidste stikvej, er der endnu en gang rettet henvendelse til teknisk assistent Pia Langberg Pedersen fra Center for Plan og Miljø – Team Trafik og forespurgt om sidste stikvej ikke også skal asfalteres.

Nye riste på vejen

Som de flest nok har bemærket er der blevet skiftet riste på vejen ligesom kloakdækslerne.

Jeg synes dog ikke at de er sluppet særligt godt fra restaureringen. Her tænkes på den asfalt der er lagt på efterfølgende. Hvis man går en tur på vejen vil man hurtigt finde ud af hvad jeg mener. Flere steder dækker asfalten ikke.

Jeg overvejer at tage fat i kommunen for at få det udbedret.

Ikke at det kan lade sig gøre men man burde foreslå dem en ny asfaltering på hele vejen, da en del allerede er ved at være frostsprængt igen. Men da det er privatvej er der nok ikke noget at gøre.

Lukning for vandet

Onsdag d. 19-2 vil der i tidsrummet 9-15 være lukket for vandet på Nørredamsvej

Asfalt

Efter flere henvendelser til Center for Kommunale Ejendomme og Arealer er der, som de fleste har kunnet bemærke, blevet repareret såkaldte “slaghuller” i asfalten på Nørredamsvej.

Min henvendelse blev rettet på baggrund af, at jeg en vintermorgen kørte i et stort hul ud for nummer 82 og fik ødelagt mit cykelhjul.

Benjamin Wulff
Nørredamsvej 142

Naboklage

Nr.91 – Naboklage over byggeri og terrænregulering, Nørredamsvej 62, Fredensborg.

Ejerne af Nørredamsvej 66 (klager), som er naboer til Nørredamsvej 62, har klaget over at ejerne af Nørredamsvej 62 (ejer) har opført et udhus på 5 m² ovenpå et flisebelagt plateau i skelbræmmen. Plateauet og udhuset har en samlet højde på 2,78 m – en overskridelse af højden på 0,28 m i forhold til bestemmelserne i BR10.

Klagers utilfredshed er ikke så meget rettet mod selve udhuset, men mod etableringen af det plateau udhuset er opført på og den rampe der er etableret mellem plateauet og den flisebelagte parkeringsplads foran huset ved vejen.

Der klages samtidigt over nedskred af jordopfyld bagerst i haven.

Klagen

Klager vurderer, at plateauet med udhuset og de forøgede befæstede arealer har medført at overfladevandet ledes til klagers have, idet det ikke længere kan løbe nedad stien ved ejers hus, da plateauet med udhuset forhindrer dette. Klager oplyser, at den forøgede vandmængede på grunden til tider står som klart vand i hans have, der ligger lavere end ejers grund.

Klager vurderer samtidigt, at plateauets højde i skelbræmmen medfører indbliksgener, idet der mellem plateauet og hegnet i skel kun er en højdeforskel på 1,38 m. (Plateauet er 0,72 m højt og plankeværket i skel er på 2,10 m)

Ejers svar på klagen

Ejer har i en efterfølgende partshøring svaret at han finder det usandsynligt, at plateauet og udhuset har medført forøgede vandmængder på naboens grund, og vil gerne se dokumentation herfor. Ejer vurderer endvidere, at sagen ikke burde afgøres i kommunen, men snarere hører hjemme i et civilretsligt søgsmål, hvortil man må tilknytte en syns- og skønsmand.

Ejer søger samtidigt om lovliggørelse af udhuset, idet han erkender, at højden på udhus og plateau overstiger de 2,50 m.