Indlæg

Reklamefinansieret legeplads

Der er overfor bestyrelsen kommet med forslag om at få en konsulent fra eks. indu.dk ud og besigtige fællesarealet mhp. på evt. etablering af ny legeplads.

Indu tilbyder 100% reklame-finansierede både legepladser og boldbaner. Læs mere her

Hent folder om ordningen her

Forslaget kommer med på næste bestyrelsesmøde i august

Hunde på fællesarealer

Der henstilles til at beboere med hunde venligst samler deres efterladenskaber op på legepladsen.

Det er træls at ungerne træder i dem når de leger der!

Tak!

Væltede træer

3 træer er væltet på fælles arealerne indtil nu

Svævebane

Svævebanen har været afspærret de sidste 2 ½ uge for at give græsset fodfæste på højen der er lavet i stedet for den grus bunke der lå før.

Støjniveauet er reduceret ved at smøre stålwiren hvilket har hjulpet en smule. Vi håber den åbner igen indenfor en uge eller 2 når græsset kan slås.