Ubudne gæster

Indbrud og hærværk

Selvom indbrud ikke er det grundejerforeningen er plaget mest af, er det dog blev til en del indbrud over de senere år. Der foreligger ikke umiddelbart ikke dokumentation for indbrud før 2013.

2013

Nørredamsvej 44
Nørredamsvej 60
Nørredamsvej 148
Nørredamsvej 79
Nørredamsvej 106

2017

Nørredamsvej124 (ibil i carport)

2014

Nørredamsvej 70
Nørredamsvej 93

Desuden hærværk i nr. 95

2015

Nørredamsvej 116
Nørredamsvej 134
Nørredamsvej 70
Nørredamsvej 105

2016

Så vidt vides