Til de der har netbank

Referat af årets generalforsamling udsendes normalt i april måned på mail til samtlige medlemmer.
Sammen med referat af generalforsamling udsendes der samtidig besked om kontingent indbetaling.

Kontingent betales senest den 1 maj.

 Kr. 1.400,- årligt pr. grundejer
 Reg.nr. 1551 | Kontonr: 2230798

Husk ved overførsel

Angiv husnummer i tekstfeltet eks. “Fra 111”, så indbetalingen kan identificeres.
Sæt husnummeret først i teksten, da der kun få karakterer til rådighed i tekstfeltet.
Ved enhver påmindelse, opkræves et gebyr på kr. 100,-

Til de der ikke har Netbank

Som ved indbetaling af girokort kan I bede banken overføre kr. 1.400,- til samme konto.

Det blev på generalforsamlingen 2017 vedtaget, at såfremt en hustand ikke stiller med min. 1 person til én af de to arbejdsdage opkræves et gebyr lydende på kr. 400,-