Til de der har netbank

Referat af årets generalforsamling udsendes normalt i april måned på mail til samtlige medlemmer.

Sammen med referat af generalforsamling udsendes der samtidig besked om kontingent indbetaling.

Kontingent betales senest den 1 maj og indbetales til:

Bankoplysninger

Reg.nr.: 1551
Kontonummer 2230798
Beløb: 1.400,00 kr.

Husk ved overførsel at angive husnummer i tekstfeltet eks. “Fra 111”, så indbetalingen kan identificeres.

Sæt husnummeret først i teksten, da der kun er få karakterer til rådighed i tekstfeltet.

Ved enhver påmindelse, opkræves et gebyr på 100,00 kroner.


Det blev på generalforsamlingen 2017 vedtaget, at såfremt en hustand ikke stiller med min. 1 person til én af de to arbejdsdage opkræves et gebyr lydende på kr. 400,-

Til de der ikke har netbank

Som ved indbetaling af girokort, kan I bede banken overføre 1.400,00 kroner til samme konto som ovenfor.