Årets anden arbejdsdag er lørdag d. 8. september kl 10. Vi mødes som vi plejer på legepladsenet af Grundejerforeningen. Der afsluttes med en frokost sponsorer Det aftales fra gang til gang hvad der skal laves eks. beskære beplantning ved dammene, males træværk, ordnes legefaciliteter mv.