Ubudne gæster

Selvom indbrud ikke er det grundejerforeningen er plaget mest af, er det dog blev til en del indbrud over de senere år. Der foreligger ikke umiddelbart ikke dokumentation for indbrud før 2013.

5

2013

2

2014

4

2015

0

2016

3-4

2017