Kontingent

Referat af årets generalforsamling udsendes normalt i april måned på mail til samtlige medlemmer.
Sammen med referat af generalforsamling udsendes der samtidig besked om kontingent indbetaling.

NETBANK

Beløb: kr. 1.400,- årligt pr. grundejer
Reg.nr. 1551 Kontonr: 2230798

IKKE NETBANK

Som ved indbetaling af girokort kan I bede banken overføre kr. 1.400,- til samme konto.

Anden information

 

Udendørs vedligehold

Den Grønne Gren
Peter Rogaard
Tlf. 5155 6713
rogaard@adslhome.dk

Informationstavle

Nøglen hænger i boksen bag ved tavlen. Koden udleveres af Peter Buschardt tlf. 4013 6138