Herreløs cykel

Set på stien ved broen

Chikaner

Hanne Elster skriver:

Vedrørende beskadigelse af chikanen ved nr. 61:

Efter henvendelse til kommunen er chikanen nu retableret. En venlig person havde sat en advarselstrekant op i chikanen. Vi ved ikke hvem, men advarselstrekanten kan afhentes hos os i nr. 61.

Sving på Nørredamsvej

 

Børge Stjernholm skriver:

For en time siden skulle jeg i byen – da jeg passerede det skarpe sving på Nørredamsvej var der som sædvanlig parkeret høje køretøjer ud for nr. 40 relativt tæt på hjørnet og samtidig var der parkerede biler ud for nr. 13 og nr. 55 B.

Dette havde til konsekvens at der kun kunne komme en bil ad gangen ’gennem hullet’ samt at jeg ikke havde mulighed for at se modkørende biler. Jeg kørte naturligvis langsomt (det skal man jo!) men for en sikkerheds gav jeg et langt hornsignal til advarsel for bilister der eventuelt kom imod fra byen.

Hornsignaler kan bestemt anbefales!

Generalforsamling

Der er netop udsendt e-mail vedrørende indkaldelse til ordinær generalforsamling.

 Se Kalender

Indbrud i varevogn

Natten mellem d. 10-11 var der indbrud i en varevogn tilhørende Nørredamsvej 120, som holdt på parkeringspladsen over for deres hus.
Der blev stjålet en del værktøjsmaskiner.

Det ser ud som om at de personer der er brudt ind i bilen, var vant til at bryde ind i netop den type bil.

Efterfølgende blev der, ved hjælp fra naboer, fundet noget af værtøjet i de omkringliggende buske.
Politiet blev straks efter orienteret.
Hvis andre har oplevet noget lignende samme bedes I rette henvendelse til grundejerforeningen.

 

Hærværk

Kære alle i Nørredamskvarteret

Vi er naboer til jer og ejer en del af den lille sø “Nørredammen”, som også jeres grundejerforening går ned til. Det er der, hvor I har en bænk, en lille bro og en redningskrans placeret.

På vores side af søen har vi også selv sat en bænk. Den omgivende skov har vi liggende som et lille næsten urørt “naturreservat”. Det vil sige, at det er med vilje, der ligger døde og væltede træer.

Området hører til vores gård, og der har i sin tid gået køer der.

For nogle år siden blev vores bænk delvis ødelagt af nogle – måske unge mennesker.

Og lige fornylig er der nogen, som har lavet en primitiv bro/tømmerflåde ud fra vores bænk.

Det er farligt for et mindre barn at gå derud og måske falde i vandet. Der bliver ret hurtigt dybt.

Og vi vil gerne have, at bredden ligger uberørt.

Desuden er der tilsyneladende skudt til måls efter dåser med – måske – et luftgevær.

Dåserne er dog senere blevet fjernet.

Vi VED ikke, om det er unge mennesker fra jeres område, men vi vil meget gerne have, at broen/tømmerflåden bliver fjernet igen.

Venlige nabohilsner

Lisbeth og Peter

Toftevang

Højre vigepligt

Forslaget om at få ubetinget vigepligt på stikvejene, blev rejst på et trafikmøde mellem Center for Byudvikling og politiet.
Politiet havde ingen indvendinger og der er nu kommet “hajtænder” på stikvejene og der er derved ikke længere højre vigepligt.

Bil i skoven

En mystisk hvid Mazda 626 holder parkeret inde i skoven ved den store dam. Uden nummerplader, ramboneret bude ud- og indvendigt. Hvordan den er havnet det kan man kun gisne om, men tanken om at den kan være anvendt til en kriminel handling har strefet undertegnedes tanker.

Veksebogård og politiet er underettet af beboerne i 148. Beboerne på Veksebogård var dog ikke hjemme men der blev taget imod en besked.

Vanvidskørsel

Lørdag kl 11:35 kørte en lyseblå bil med en kvindelig fører anslået 50-60 år (muligvis en Ford, Opel el. lign.) op ad Nørredamsvej med over 50 km/t.

På trods af at der var legende børn i rabatten, herunder en 2-årig som principielt kunne finde på at løbe ud på vejen, afslog det hende ikke for at forsætte ufortrødent med samme hastighed!

Jeg synes det er fuldstændigt respektløst og til fare for de færdende på vejen.

Jeg ved at bilen kom fra den sidste stikvej på venstre hånd, da jeg ikke genkender den fra vores eget vænge. Det kan selvfølgelig tænkes at det er en gæst.

Jeg har tænkt mig at gå en lille tur og finder jeg bilen har jeg tænkt mig at tage mig en snak med vedkommende og høre hvad der var årsagen.

Indbrud 2017

Ifølge en håndværker der har arbejdet på vejen, skulle der eftersignede have været 2 eller 3 indbrud i løbet af det seneste stikke tid.

De nærmere omstændigheder kendes ikke bl.a. hvem det er der skulle have haft indbrud eller hvornår det skulle have fundet sted.

Sektionering

Jeg kontaktede Fredensborg Forsyning og spurgte, hvornår de forventede at være færdige med arbejdet for enden af stamvejen.

Jeg fik dette svar retur:

“Kære Benjamin Wulff.

Tak for din henvendelse.

Indledningsvis kan jeg oplyse, at arbejdet vedrører en sektionering af vandledningssystemet i området.

Ved at opdele vandledningsnettet i mindre områder giver dette mulighed for en bedre styring af vandforsyningen, f.eks. overvågning af vandkvaliteten og bedre mulighed for at finde skjulte lækager. Data fra sektionsbrøndene fra overvågningen indgår i en model for forsyningsforholdene, som hjælper med til, at planlægge udvidelser, styring af flow, tryk og strømningsforhold.

Vi forventer, at arbejdet i nærheden af din ejendom afsluttes inden for 14 dage. Rørene vil blive flyttet i dag.

Såfremt du ønsker yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte mig.


Med venlig hilsen

Henrik Hansen
Fredensborg Forsyning A/S
Højvangen 23, 3480 Fredensborg
Telefon: 3529 4400
www.fredensborgforsyning.dk”

Indbrud i bil

Grundejerne i nummer 124 har for nyligt haft indbrud i deres bil som stod parkeret i carporten.

Nabohjælp møde

Det kan godt betale sig at rotte sig sammen mod tyven og tilbyde ham dårlige arbejdsvilkår i nabolaget. Derfor, tag naboerne under armen i en fælles indsats. Her finder du alt, hvad du har brug for, når I skal holde møde i nabolaget om fælles Nabohjælp

Link til Nabohjælp møder

Generalforsamling

Næste generalforsamling finder sted:

Onsdag 22. februar 2017 kl. 19:30
Sted: Asminderød Kro

Læs indkaldelsen HER

Parkering

 

Der henstilles til, venligst ikke at parkere foran/bagved “øerne” (helleanlæggene.)

Specielt henvises til ejer af den Mercedes, der ofte holder parkeret mellem nr. 59 og 61.
Det er farligt, da man har svært ved at se de modkørende biler.

Liegeledes gælder det en bil der holder parkeret ud for nr. 84.

Der henvises til generelle parkeringspladser på stikvejene, som kan benyttes i tilfælde af at man har flere biler end der er pladser på egen grund. Der skal i øvrigt etableres mindst 2 pladser på egen grund i henhold til servitutterne for området.

På forhånd tak

Referat og regnskab

Så er regnskabet for 2015 og referatet fra sidste generalforsamling lagt på hjemmesiden under menupunkterne “Generalforsamling” og “Regnskab”

Bredbånd: Endelig konsklussion

Svar fra TDC idag:

Tak for din mail.

Jeg undersøgt sagen i vores tekniske afdeling og kan oplyse om, at på din adresse kan TDC levere en garanteret 15/1 Mbit med mulighed for at flexe lidt op.
Det er korrekt at målingen siger 20 Mbit, men TDC arbejder med garanterede hastighed, og TDC kan ikke garanterer en fast hastighed på 20 Mbit.
Dette skyldes at selvom målingen siger 20 Mbit – er der et vist tab i f.eks. datastyring osv.

Det er ikke muligt på din adresse at opnå samme hastighed som i nr. 96 selvom I er tilknyttet somme hovedcentral, da denne adresse er tilsluttet et andet fordelerskab end din adresse. Det er ikke muligt at flytte din ledningsvej over i dette fordelerskab eller på anden måde øge hastigheden. Kunder på samme vej kan opleve forskellige hastigheder, som du gør. Ledningsvejene ligger ikke nødvendigvis i logisk rækkefølge, og kan være mere eller mindre tilfældigt placeret. 

Der er ikke noget aktivt fiber i området.

Jeg beklager, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt for TDC at levere mere end lidt over 15/1 Mbit på din adresse. TDC udbygger løbende nettet i hele landet, men der er desværre ingen tidshorisont for en evt. udbygning i dit område.

Venlig hilsen

Mette Højmarken
Kundeambassadør

Dermed er det sidste sagt i den sag. Monopolrytteri.

Bredbånd: Det bliver mere og mere mystisk

Jeg er ikke teknisk anlagt. Jeg tror dog jeg ved lidt mere end de fleste. Men den her kan jeg dog ikke helt regne ud, da det efterhånden ikke giver nogen mening:

Jeg har for det første sendt en klage/henvendelse til klagerprivat@tdc.dk for nogle dage hvor jeg forespørger omkring hastighedsforskelle og forskelsbehandling (ja, jeg rullede de tunge kanoner ud for at få dem op af stolen) men har endnu ikke hørt noget hvilket jeg heller ikke forventer at gøre før om en uges tid.

Dernæst har jeg været i en længere mail-korrespondance med Rune Peter Olsen fra nr. 114, der for nogen tid siden selv har været det samme igennem da han rettede henvendelse til TDC. Han skulle henvende sig mange gange og igennem mange instanser før de endelig kunne ændre hans hastighed ved at smide ham over på en anden central.

Jeg har spurgt TDC inde på deres Facebook-side om hvor troværdig deres hastighedsmåler på http://privat.tdc.dk/internet/ er. Se deres var nedenfor. En anden bruger på Facebook Janus Steinfath Nielsen svarede dog, at når han testede, viste den at han kunne få 5/0,5 Mbit, mens hans reelle hastighed er 17/1,5 Mbit med Telenor som udbyder. Så den holder ikke helt. TDC har indtil videre valgt ikke at respondere yderligere i tråden.

fb_tdc

Jeg har lavet et hastigheds-tjek på sidste stikvej (126-150) og jeg finder de store hastigheds forskelle alarmerende. OGSÅ selv om den i nogle tilfælde “rammer ved siden af.”

Hvis den er så misvisende og det egentligt viser sig, at alle på stikvejen har samme hastighed, så er dette værkstøj komplet værdiløst. For mit vedkommende passer den meget godt med 15/1 selvom TDC flere gange telefonisk har tilkendegivet, at de vil kunne levere en 20/5 igennem kobberet ind til mig. Men hvorfor viser den så ikke det? Alle andre udbydere har max. kunne levere 16 Mbit DL (Fullrate) og min. 12 Mbit DL (Telia)

Hastighed_sidstestikvej_NDV

I en mail til TDC skriver jeg:

Kære TDC
Jeg erfarer at jeg er tilkoblet en anden central end flere andre på min vej der bor 230 meter nede ad vejen. De har fra 30/10 op til 50/30Mbit (TDC og Telia kunder)I har for nyligt oplyst mig at I max. kan tilbyde mig en hastighed der hedder 20/5Mbit men jeg er interesseret i en hastighed der er dobbelt så hurtig da jeg skal kunne tilgå filserver og FTP udefra med en acceptabel upload hastighed.
Telia oplyser mig de ikke kan ændre forholdende da jeg har TV løsning via dem og at den leveres gennem deres fokus central (Hovedcentral) og ikke et fremskudt teknikhus.

Førnævnte grundejere på min vej har både TV og bredbånd med optil 50/30Mbit.Hvad er forhindringen i at flytte mig til andet centralhus?
Såfremt I kan ændre disse forhold vil jeg vælge jer som udbyder igen.

Med venlig hilsen

Benjamin Wulff

TDC svarer

Hej Benjamin

Det er simpelthen et spørgsmål om ledningsveje, og som det er lige, er der ikke mulighed for at tilkoble det på anden vis.

Vi arbejder løbende på at forbedre de hastigheder/forbindelser, vi kan tilbyde, men hvornår der sker noget hos dig, kan jeg ikke sige.

Venlig hilsenStefan Koefoed-Jespersen
Community Customer ManagerSocial Media

Jeg har svaret TDC, at jeg meget gerne vil have en oversigt over kabelføring på vejen, da jeg ikke forstår det. Slet ikke efter hastighedsmåling på TDC´s hjemmeside.

Ydermere har jeg skrevet til Telia:

Kære Telia

Det er 2 centraler i Fredensborg

Jeg erfarer at jeg er koblet på den forkerte central, hvilket forklarer den ringe hastighed I kan levere hos mig (12/0,8Mbit)
Flere på samme vej, 300-400 meter længere nede af vejen, har 50/10Mbit

Jeg har ydermere fået forståelsen af, at denne ændring kan ske gennem jer?

Med venlig hilsen
Benjamin Wulff

Telia svarer:

Hej Benjamin Wulff

Tak for din henvendelse.

Det er helt korrekt at du er koblet til en anden central end de andre.
Dette skyldes at du har bestilt en TV-løsning og den kan kun leveres gennem Telia fra en fokus central (Hovedcentral) og ikke et fremskudt teknikhus.

Hvis du ønsker en højere forbindelse end 12mbit skal du derfor opsige din TV-løsning fra os og så kan vi flytte din forbindelse ud til det fremskudte teknikhus.
Du kan også kontakte kundeservice på telefon 80 10 10 10 og blive nedgraderet til 10mbit og beholde din TV-løsning fra os.

Med venlig hilsen
Telia Support

Det forstår jeg heller ikke, da Telia TV blot er en streaming tjeneste via IP – altså TV der sendes via internettet. Dette har jeg spurgt dem om, men har endnu ikke fået svar.
Nr. 96 har 50/10 og har både TV og internet gennem TDC
Det er vist også gået lidt for stærkt, da Telia forslår mig at nedgradere fra 12 til 10 Mbit. Hvorfor i alverden skulle jeg det når jeg henvender mig omkring HØJERE hastighed?

Og grunden til jeg ligger på den sløve central skyldes IKKE at jeg har bestilt en TV-løsning hos Telia. Jeg har ALTID været på den central!

En opfordring:

Gå ind på TDC´s hjemmeside – mål hvilken hastighed de kan tilbyde ift. til den I har (om I kan opgradere) og mål hvad jeres reelle hastighed og se om i overhovedet får den hastighed i betaler for. Og så kan i jo overveje hvad næste skridt skal være.

Foreløbig konklussion på bredbånd

Der lader til at der der trukket coax (fiber) fra det grå skab i 90 graders svinget op ad Gl. Nørredamsvej mod hovedvej 6 og bagom. Hvornår det sket vides ikke men det fremgår af skrivelse fra NESA dateret 8-12-2005. Der blev dengang tilbud grundejerforeningen fiber men dette blev afslået.

Hvorfor eks. nummer 96 og nummer 100 – og sikkert andre i umiddelbar nærhed har 30-40 Mbit DL og ca. 10 Mbit UL med xDLS vides på nuværende tidspunkt ikke. Jeg sender, i aften, en mail til TDC for at få en forklaring.

Løsningen med en 4G router skal overvejes kraftigt inden anskaffelse, da TV kun kan ses via en tablet eller på mobil. Med AppleTV eller Chromecast kan man så sende det trådløst til sin skærm. Det fungerer fint nok, men er lidt besværligt. Har man udstyr på sin router der skal tilgås udefra eks. en NAS server eller FTP eller lignende skal der undersøges om teleudbyderen understøtter det, som det ikke er tilfældet med eks. Telia da de ikke understøtter “port forward” (porttildeling i routeren så der kan tilgås via ekstern IP-adresse eks. port 5000) på mobilt bredbånd. Men signalet er fantastik her og der trækkes eks. 45/30Mbit på Telias 4G netværk. Jeg er spændt på hvad TDC siger.

Skulle nogen have lyst til at læse min skrivelse til TDC, giv da besked.

 

Status på bredbånd på Nørredamsvej

4 grundejere er vendt tilbage omkring hvad deres målte bredbåndsforbindelse er, men det er svært at danne sig et klart billede. Der er kun 3 der har tilkendegivet hvilken forbindelse de betaler for kva hvad de rent faktisk måler.

Nørredamsvej 96:

 TDC xDSL (kobber)
 48/10Mbit, der ifølge TDC er absolut max. hastighed i området

Nørredamsvej 100:

Telia
28/10Mbit

Nørredamsvej 131

TDC
 8,80/1,70Mbit

Nørredamsvej 142

Telia xDSL (kobber)
 7,5/0.8Mbit

Ifølge Telia måler de 12/1 når ALT er slukket og det er “det bedste de kan klare” som de selv siger.

NDV-netforbindelse

Om der er en sammenhæng eller ej: Jo længere ned mod den store dam, des ringere ser signalet ud til at blive. Dette indenfor 400 meter. Det kan ifølge TDC skyldes ældre kabler.

Jeg har talt med Daniel fra TDC teknisk support for få en forklaring på, hvordan det kan være at de levere en 3 x højre download hastighed og 10 x højere upload hastighed hos en kunde der bor 400 meter længere nede ad vejen?! Den flinke supportmedarbejder oplyste, at det kunne skyldes at vi enten lå på forskellige centraler eller at det var ældre kabler des længere man kommer ned ad vejen – eller det kunne være begge dele der gjorde, at hastigheden blev ringere jo længere man kom ned mod den store dam.
Endvidere oplyste han, at de netop nu er igang med at opgradere på deres centraler, hvilket vil bevirke at hastigheden øges når de er færdige. Jeg vil blive kontaktet telefonisk når de er klar til at levere en højere hastighed og vil skrive det på hjemmesiden.

Han mente at 20/5 var max. forbindelse de kunne levere i området omkring 142. Det gik han dog væk fra igen og jeg tror måske han lovede for meget.

Til de der ønsker at få bedre hastighed: Anskaf en 4G router

Og så må vi se om Regeringens bredbåndsmål omkring en garanteret 100/30 hastighed bliver til noget i 2020. Man kan så kun frygte for at det vurderes, at der bor for få i Fredensborg By til at det kan betale sig at få lagt de dyre kabler.

Internet på Nørredamsvej

Det er ingen hemmelighed, at der er ufattelig ringe internet i Fredensborg By. Dette fordi der mange steder hverken er gravet coax-kabler eller fiber ned.

Det lader til at hele Nørredamsvej kører på de gamle xDSL kobberkabler. Hastighed afhænger af hvilken teleudbyder man har og hvor langt væk centrallen ligger. Det er TDC der ejer alle master og al udstyr og andre udbydere “lejer sig ind” hos TDC eller får lov at sætte deres eget udstyr via dem. Flere af de mindre udbydere opdaterer ikke deres udstyr som TDC gør det, med mindre der er mange kunder brokker sig og det kan i den grad forklare den dårlige hastighed.

Jeg har ikke synderligt meget forstand på hvad det præcis kræver at stifte en antenneforening eller om det kunne gøre en forskel, men hvis vi kunne – fortæller eks. Yousee på deres hjemmeside, at de kan “udvikle en løsning.”  Om det overhovedet kan lade sig gøre ved jeg så ikke, da det er usikkert hvor der overhovedet er gravet kabler ned i området. Men der er mange andre udbydere som eks. Waoo, Kviknet, DanskNet m.fl. så det behøver ikke nødvendigvis være Yousee

Lidt om internethastigheder:
 • Telefonstik: (xDSL/kobbernet): ca. 15/2 Mbit
 • Kabelstik: ca. 100/25 Mbit
 • Fiber: optil ca. 1000/1000 Mbit

Jeg har overvejet at skrive til kommunen og høre hvad de har tænkt sig. Evt. med en underskriftindsamling. Flere på Facebook fortæller at de i Nivå kører de enten med coax eller fiber og og jeg finder denne forskelbehandling urimelig, men jeg er overbevist om at de har lavet en beregning over hvor mange der bor i området og om det overhovedet kan svare sig rent økonomisk. Og det er de blevet enige om det ikke kan. Men jeg kan se at Fredensborg Søpark på Maglegårdsvej/Kovangen kører via fiber og trækker en 60/20 forbindelse. Så det må kunne lade sig gør, da den må løbe op til Hillerødvejen.

Det skal nævnes at regeringen har en målsætning om at der pr. 2020 skal være garanteret en hastighed hos ALLE på 100/30 Mbit. Det er bare længe at vente.

Der var en bredbåndsmesse i oktober her i Fredensborg, men hvad man blev enige om kan jeg ikke finde frem til.

Læs mere i Fredensborg lokalavis
Læs mere i Fredensborg Seniorråd
Anmod om medlemskab i Facebook gruppen “Borgerne i Fredensborg Kommune” hvor jeg har postet et indlæg

facebook

Beregn din internethastighed

For at få en så korrekt beregning som af din bredbåndsforbindelse som muligt, skal du gøre følgende:

 1. Der skal tilsluttes med netværkskabel fra Pc til router
 2. Ingen andre enheder skal være på netværket. Det være sig:
  • Mobiltelefoner
  • SmartTV (hvis du har en TV boks der er tilsluttet netværket skal denne slukkes, da HD kanaler tager 4Mbit.
  • iPad og andre håndholdte enheder
  • Playstations og andre spillekonsoller
  • NAS (Network-attached Storage)
  • Øvrige
 3. Du skal deaktivere dit antivirus-program
 4. Gå til denne hjemmeside: http://www.speedtest.net/ og tag testen ved at trykke på “Go”

 

Billeder

10609664_913074382081311_5174754563581830658_n

Et billede af den smukkeste solopgang og et dagen efter det voldsomme snevejr. Se mere i Billeder

Modelskibe

Det bankede på 142´s stuedør igår. Udenfor stod en ældre mand jeg aldrig havde set før. Han var iført blå kedeldragt og havde halvlangt hvidt hår og daggamle skægstubbe. Han lignede en rigtig skipper.

“Goddag jeg hedder Klaus”, sagde han og gav mig hånden. “Er det jeres sø?”
“Nej, det er grundejerforeningens” svarede jeg ham.
“Det er mere fordi vi er nogle der sejler med modelskibe og her er jo pragtfuldt. Mon vi kunne få lov at sejle her.”

Det kunne jeg ikke se noget problem i, men det var ikke en beslutning jeg kunne tage og henviste ham til formanden.

Det kunne være et sjovt tiltag og ville unægteligt trække nogle unger ned til dammen.

Så kan man se dammen igen!

Efter mange timers klippen og skæren er alt nu væk og man kan atter se den smukke dam fra stien og fra vejen.

Tak til Helge fra nr. 96 for udlån af trailer og kædesav og for at have kørt på genbrug mange gange
Tak til Peter Tell nr. 126 for donering af Roundup, med optrækning af trærod samt øvrig bistand og vejledning.

20151025_153333 20151025_153346

Benjamin & Pernille nr. 142

Beplantning ved den store dam

Træer og buske var efterhånden blevet så store og høje, at man fra stien ikke længere kunne se dammen. Derfor er nummer 142 gået igang med en væsentlig beskæring.

De der ønsker at hjælpe er velkomne, men ellers bliver det taget lidt hen ad vejen, da det er temmelig omfattende og tidskrævende og er lidt farligt at bevæge sig rundt mellem grene og træer. Dog kunne der godt bruges en trailer til at få alle buske og træer væk.

De der vil se et foreløbig resultat, bør slå vejen forbi for at se hvordan det ser ud nu og hvordan det kommer til at se ud efter beskæring.

Hyben er skåret ned efter forskrifterne (20 cm)

20151012_135735 20151012_135750 20151012_135802 20151012_135811

Endnu et indbrud…

28. august klokken 22.15 blev der i nr. 70 kastet en stor sten gennem øverste rude i terrassedøren. Tyven gik ind, men husets alarm gik i gang og intet blev stjålet.

I september 2014 blev samme terrassedør brækket op, selv om det er en solid facadedør (sikkerhedsdør).

Der blev isat en ny dør af samme type og efterfølgende indkøbt “Sikkert hjem” alarmsystem. Døren er i husets gavl ud mod banen.

Undersøgelse af kloakkerne

Fredensborg Kommune undersøger i samarbejde med Fredensborg Forsyning A/S og det rådgivende ingeniørfirma Rambøll i løbet af august – oktober 2015 kloaksystemet for fejltilslutninger i Fredensborg.

Undersøgelsen er en del af en større kortlægning af spildevandsforurening til vores vandløb og søer, hvor vi ser om der er toiletter koblet på regnvandsledningerne i stedet for på spildevandsledningerne. Vi ser også på om regnvand fra tagnedløb mv. er koblet på spildevandsledningerne i stedet for at være koblet til regnvandsledningerne. Se mere om projektet på vores hjemmeside www.fredensborg.dk eller www.fredensborgforsyning.dk.

I forbindelse med undersøgelse af afløbsforholdene hældes vand og evt. farvestof i regnvandsudløb og spildevandsudløb, for at konstatere om regnvandet løber til skelbrønden for regnvand. Farvestoffet kan medføre, at der kommer lidt farvet vand i lokale søer og vandløb. Farvestoffet er harmløst og forsvinder hurtigt igen.

Hvad skal I gøre

Det er vigtigt, at I sørger for, at skelbrønde til regnvand og spildevand er fritlagte, det vil sige, hvis skelbrønde eksempelvis ligger under fliser eller under jorddække, skal dette fjernes, så undersøgelserne kan foretages. Skelbrøndene ligger typisk ca. 2 meter fra skellet ud mod vejen. Dækslet på skelbrønde skal kunne åbnes, så undersøgelsen kan afsluttes. Hvis I er i tvivl om placering af skelbrønde, kan I finde information om disse i jeres byggesag, se www.weblager.dk.

Havelåger skal være åbne ellers bedes I rette henvendelser til Rambøll hhv. Thomas Siggaard på e-mail thxs@ramboll.dk eller Torsten Kolby, e-mail tko@ramboll.dk.

I behøver ikke at foretage andet.

Besøg på jeres ejendom

I praksis vil det rådgivende ingeniørfirma Rambøll og Fredensborg Forsyning A/S stå for undersøgelsen på ejendommen.

De vil i perioden fra 3. august til ca. 23. oktober 2015 i dagtimerne besøge ejendommene i Fredensborg og tjekke tagnedløb, udendørs riste og brønde ved at hælde vand i dem. I behøver ikke være hjemme. De lægger en seddel i jeres postkasse efter endt besøg hos jer.

I er meget velkomne til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål eller bemærkninger. I tilfælde af fejltilslutninger vil I efterfølgende blive kontaktet.

Venlig hilsen

Naja Panduro


Se den originale skrivelse her

Reklamefinansieret legeplads

Der er overfor bestyrelsen kommet med forslag om at få en konsulent fra eks. indu.dk ud og besigtige fællesarealet mhp. på evt. etablering af ny legeplads.

Indu tilbyder 100% reklame-finansierede både legepladser og boldbaner. Læs mere her

Hent folder om ordningen her

Forslaget kommer med på næste bestyrelsesmøde i august

Arbejdshandskerne kom på

Der blev klippet, stampet, gravet, savet, smurt, skruet og sågar sejlet på arbejdsdagen som man kan se i nedenstående video hvor Peter Tell har vovet sig ud på tømmerflåden i store dam. Tømmerflåden kasseres da den er i stykker og kan være til fare for de børn der benytter den.

Tak for en hyggelig dag

Se flere billeder

 

Agenda for arbejdsdag

Da der ikke er meldt ønsker til arbejdsdagen, har formanden forslået at det bliver det sædvanlige:

– Rydde langs banen og på fællesarealet
– Efterse stilleøerne
– Langs trappen ved banen 
– Hvad der er på dagen

Jeg har tilkendegivet at føromtalte chausésten bliver sat i jorden og at tømmerflåden evt. kommer tilbage på sin plads ved broen

Hvis andre har ønsker bedes de kontakte formanden bjarne.larsen@incitech.dk

Tømmerflåde

Tømmeflåden har, fordi den er blevet bundet fri, forladt sin plads ved broen og er nu drevet ned i den anden ende i dammen. Hvis nogen ved at de ved en fejltagelse har bundet tømmerflåden løs, må de meget gerne bringe flåden tilbage til broen (selvom jeg ikke lige kan gennemskue hvordan det skal kunne lade sig gøre?)

Uanset skal den op af vandet.

Ukrudt på chaussésten

Nørredamsvej havde idag besøg af dette pudsige køretøj, der efter min mening, – noget nytteløst – brændte græs og ukrudt på stenene.

Mos kan den dog ikke tage, hvilket er det de mest er fyldt af.

Den er her set oppe i byen nogle timer efter den var på vores vej

Forkert information om kontingent

Der har tilsyneladende været en fejl på hjemmesiden om frist for indbetaling af kontingent.

Der stod:

Der bliver udsendt en mail til alle beboere i juli / august om at der skal indbetales kontingent.

Korrekt information er:

Referat af årets generalforsamling udsendes normalt i april måned på mail til samtlige medlemmer.

Sammen med referat af generalforsamling udsendes der samtidig besked om kontingent indbetaling.

Kontingent betales senest den 1 maj.

Beklager fejlen!

Hunde på fællesarealer

Der henstilles til at beboere med hunde venligst samler deres efterladenskaber op på legepladsen.

Det er træls at ungerne træder i dem når de leger der!

Tak!

Mere om Næralarmer

Omkring 40 beboere viste interesse for at få alarmer i beboerforeningen. Kim fra Næralarmer kunne fortælle, at ud af de 400 hustande der foreløbig har fået dette system, har der ikke været ét eneste indbrud indtil videre siden starten i 2012.

Fordelen ved dette system er, at når en alarm går skal man ikke bare kontakte politiet, for de kommer kun hvis de ved med sikkerhed, der er noget galt. Fidusen er, at man tænder lys, larmer, råber evt, checker det andet hus, enten fra sit eget, eller man samles ved huset. Princippet er at skræmme tyvene uden dog at udsætte sig selv for fare. Men det er også langt fra kun en tyverialarm. Den var oprindelig tænkt som en hjemmerøveri- eller overfaldsalarm, eller bare en alarm der kan redde folk fra at dø af et hjerteslag. Man køber en ekstra særlig alarmklokke, der fx sættes under sengebordet, som man ringer på når man er i fare. Det kunne jo skabe tryghed hos ældre eller syge. I sådanne tilfælde er hurtig hjælp altafgørende.

Der har været flere indbrud end dem der har været slået op på hjemmesiden, folk rapporterer det bare ikke til bestyrelsen. Der var endnu et i august hos en af Susanne Bundgaards naboer og for et par uger siden blev der stjålet cykler fra min. 4 huse bare på hendes stikvej, og adskillige andre i området. Hos naboen var det en lørdag midt på en solrig dag. Et vindue blev taget ud og Apple udstyr o.lign. elektronik af værdi fjernet.

Jeg har undret mig over at der flere steder stod cykler parkeret i græsset ned ad vejen?

Er du interesseret i at få en næralarm kan du rette henvendelse til Susanne Urhammer Bundgaard

  Læs informationsfolder fra Næralarm

Endnu et indbrud

Kirsten Nisted (Nørredamsvej 70) havde lørdag den 20. september om eftermiddagen indbrud – det for hende tredje indbrud på 8 år.

 

Næralarmer‏

Kære beboere i Nørredammens grundejerforening,

I har måske modtaget en besked via Nørredammens hjemmeside vedr. tilbud på Næralarmer til en fordelagtig pris. Denne pris kan opnås, hvis min. 20 husstande køber alarmen.

I første omgang er vi på vores stikvej næsten alle interesserede i at få mere information, og måske har andre det på samme måde. Kontaktpersonen, Kim Enevoldsen, vil gerne komme til Nørredamsvej og fortælle os om det onsdag den 8. oktober kl. 19 og evt. også kl. 20.30. Mødested(er) vil blive oplyst senere.

Hvis I er interesserede i at deltage i et informationsmøde, bedes I meddele mig senest på tirsdag d. 30/9 om I kommer 1 eller 2 mand, samt hvad tid I kan.

Hvis ikke, behøver I ikke at svare

I hører nærmere pr email samt på en folder som vil ligge i jeres postkasser en gang i næste uge.

God weekend

Med venlig hilsen

Susanne Urhammer Bundgaard
Nørredamsvej 89
DK-3480 Fredensborg
Hjem: +45 4914 4324
Mob: +45 5091 7161
Email: surbund@gmail.com

Ny asfalt på Nørredamsvej

Om det er på baggrund af henvendelser til Center for Plan og Miljø – Team Trafik vides ikke, men ikke desto mindre er der i skrivende stund ved at blive anlagt ny asfalt på Nørredamsvej. Hårdt tiltrængt, da vejen var ved at være udpint med frostsprængte huller i mindre eller større grad.

Da det er bemærket at den foreløbige asfaltering ophører ved sidste stikvej, er der endnu en gang rettet henvendelse til teknisk assistent Pia Langberg Pedersen fra Center for Plan og Miljø – Team Trafik og forespurgt om sidste stikvej ikke også skal asfalteres.

Nye riste på vejen

Som de flest nok har bemærket er der blevet skiftet riste på vejen ligesom kloakdækslerne.

Jeg synes dog ikke at de er sluppet særligt godt fra restaureringen. Her tænkes på den asfalt der er lagt på efterfølgende. Hvis man går en tur på vejen vil man hurtigt finde ud af hvad jeg mener. Flere steder dækker asfalten ikke.

Jeg overvejer at tage fat i kommunen for at få det udbedret.

Ikke at det kan lade sig gøre men man burde foreslå dem en ny asfaltering på hele vejen, da en del allerede er ved at være frostsprængt igen. Men da det er privatvej er der nok ikke noget at gøre.

Tilbud på næralarmer

 

Antallet af indbrud og hjemmerøverier er stigende i mange kommuner, og problemet med alarmer, der er koblet til en central er – udover de tårnhøje abonnementspriser – at den gennemsnitlige udrykningstid er 30 minutter.

Næralarm er et helt nyt, dansk-udviklet og -produceret system, der bygger på nabonetværk. Ud fra princippet om at den bedste vagt er den, der bor ved siden af. Ikke for at lege politi, men fordi et hurtigt og synligt nærvær af naboer, er det mest effektive værn.

TV2 Lorry bragte 19. januar et indslag om en grundejerforening i Sengeløse, hvor 51 husstande har fået Næralarm, og der er blevet sat skilte op i området. De er gået fra ca. 40 indbrud om året til 0. Du kan her se TV2-indslaget.

Tilbud til grundejerforeninger: 2.495,- for startpakke og 79,- i abonnement
Netop nu kører Næralarm en kampagnepris til foreninger. Hvis vi bestiller samlet – min. 20 husstande – koster startpakken 2.495,- (vejl. pris 4.495,-) inkl. teknisk installation (vejl. pris 495,-) og det månedlige abonnement 79,- (vejl. pris 89,-). Samtidig medfølger et vejskilt pr. 20 husstande. Det kan i sig selv kan have en præventiv effekt. I kan læse mere om Næralarm i denne folder og se vejl. priser.

Første skridt: Fælles infomøde
Skulle det blive aktuelt kan formanden rekvirere en infopakke som vil blive husomdelt. Herefter kan der aftales et fælles infomøde, hvor Næralarm demonstrerer systemet for alle interesserede, så vi når op på min. 20 husstande og opnår rabatprisen.

For spørgsmål kan I skrive til  kim@naeralarm.dk eller ringe på tlf. +45 2866 9155.

Ubudne gæster

Beboerne i nr. 95 erfarede, efter de kom hjem fra en kort ferie, at flere ting var blevet spredt rundt om deres hus.

Selv er beboerne af den opfattelse, at det må være indbrudstyve. Men hvad jeg forstod på mailen havde der ikke være nogen inde i huset. Det kunne også være drengestreger men det er stadig ubehageligt.

Ydermere er flere mistænksomme personer blevet observeret ud for nr. 40 omkring omkring d. 10. juli. Eneste oplysninger er, at de var “udenlandske” og at den ene bar et stort kamera.

Politiet blev kontaktet og de kørte rundt i kvarteret dog uden at finde dem.

Jeg har selv observeret “mistænksomme” typer der holdt i store kassebiler med udenlandske nummerplader for så at erfare, at de blot var avisbude.

Det nyeste er, at indbrudstyvene først kører rundt i de kvarterer de vil lave indbrud i, sonderer terrænet og markerer de postkasser hvor der senere skal begås indbrud med et “X.”

Der er et bredt udvalg af forskellige løsninger på nettet bl.a. G4S, sikkerthjem.dk og HomeAlarm. Nogle “eksperter” mener at det for de fleste (933 ud af 1000) vil være spild af penge at investere i et alarmsystem, da det er de færreste der reelt oplever at have indbrud. Det bedste alarmsystem er din nabo! Men det må være op til den enkelte at vurdere.

Hvis du overvejer et overvågningskamera men ikke vil betale alt for meget, kan dette kamera anbefales. Det kan købes hos Harald Nyborg

Internet

Jeg har lovet at kontakte TDC mhp. at få en afklaring på om de kan levere en højere VDSL hastighed (20/2, 30/4 eller 40/10 Mbit) til alle beboere på Nørredamsvej og vil blive ringet op indenfor 24 timer.

Opdatering følger og jeg vil sende en seperat mail ud til alle beboere om evt. tilbud.

Lukning for vandet

Onsdag d. 19-2 vil der i tidsrummet 9-15 være lukket for vandet på Nørredamsvej

Endnu et indbrud

En beboer i nr. 79 har kontaktet norredammen.dk og fortalt at også de, d. 9. december havde indbrud.
Jeg drøftede kort forløbet med beboeren i nr. 148 der fortalte at indbrudstyvene udelukkende var gået efter guld. Intet andet var rørt.

Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling:

Tirsdag d. 18. februar 2014  kl. 19:30 

Sted: Asminderød Kro

Indbrud

Formanden meddeler at der i nat har været indbrud hos Laila Blæsbjerg i nr. 106.

Der opfordres derfor til at beboerne skal være opmærksomme i disse dage og hvis de ser noget de mener kunne være relateret eller eller anden mistænksom færden på Nørredamsvej skal I ringe til Nordsjællands politi4927 1448 der gør en særlig indsats her op til jul.

Væltede træer

3 træer er væltet på fælles arealerne indtil nu

Asfalt

Efter flere henvendelser til Center for Kommunale Ejendomme og Arealer er der, som de fleste har kunnet bemærke, blevet repareret såkaldte “slaghuller” i asfalten på Nørredamsvej.

Min henvendelse blev rettet på baggrund af, at jeg en vintermorgen kørte i et stort hul ud for nummer 82 og fik ødelagt mit cykelhjul.

Benjamin Wulff
Nørredamsvej 142

Svævebane

Svævebanen har været afspærret de sidste 2 ½ uge for at give græsset fodfæste på højen der er lavet i stedet for den grus bunke der lå før.

Støjniveauet er reduceret ved at smøre stålwiren hvilket har hjulpet en smule. Vi håber den åbner igen indenfor en uge eller 2 når græsset kan slås.

Naboklage

Nr.91 – Naboklage over byggeri og terrænregulering, Nørredamsvej 62, Fredensborg.

Ejerne af Nørredamsvej 66 (klager), som er naboer til Nørredamsvej 62, har klaget over at ejerne af Nørredamsvej 62 (ejer) har opført et udhus på 5 m² ovenpå et flisebelagt plateau i skelbræmmen. Plateauet og udhuset har en samlet højde på 2,78 m – en overskridelse af højden på 0,28 m i forhold til bestemmelserne i BR10.

Klagers utilfredshed er ikke så meget rettet mod selve udhuset, men mod etableringen af det plateau udhuset er opført på og den rampe der er etableret mellem plateauet og den flisebelagte parkeringsplads foran huset ved vejen.

Der klages samtidigt over nedskred af jordopfyld bagerst i haven.

Klagen

Klager vurderer, at plateauet med udhuset og de forøgede befæstede arealer har medført at overfladevandet ledes til klagers have, idet det ikke længere kan løbe nedad stien ved ejers hus, da plateauet med udhuset forhindrer dette. Klager oplyser, at den forøgede vandmængede på grunden til tider står som klart vand i hans have, der ligger lavere end ejers grund.

Klager vurderer samtidigt, at plateauets højde i skelbræmmen medfører indbliksgener, idet der mellem plateauet og hegnet i skel kun er en højdeforskel på 1,38 m. (Plateauet er 0,72 m højt og plankeværket i skel er på 2,10 m)

Ejers svar på klagen

Ejer har i en efterfølgende partshøring svaret at han finder det usandsynligt, at plateauet og udhuset har medført forøgede vandmængder på naboens grund, og vil gerne se dokumentation herfor. Ejer vurderer endvidere, at sagen ikke burde afgøres i kommunen, men snarere hører hjemme i et civilretsligt søgsmål, hvortil man må tilknytte en syns- og skønsmand.

Ejer søger samtidigt om lovliggørelse af udhuset, idet han erkender, at højden på udhus og plateau overstiger de 2,50 m.