Besøgende på hjemmesiden

Siden 23. maj 2015 har der på hjemmesiden været 18.254 besøg ialt hvoraf de fleste har været fra Holland – muligvis fordi der er mange der forsøger at hacke hjemmesiden fra Holland. Dette kan ses udfra de top 10 sider besøgende har været inde på der næsten alle peger på admin login-siden, en side man skal kende adressen på men som er en standard-www for alle WordPress sider.

Dette er de 4 mest besøgte lande

 Holland: 3700 besøgende

 Danmark: 3449 besøgende

 Californien: 902 besøgende

 Tyskland: 837 besøgende

Referat og regnskab

Så er regnskabet for 2015 og referatet fra sidste generalforsamling lagt på hjemmesiden under menupunkterne “Generalforsamling” og “Regnskab”