Næralarmer‏

Kære beboere i Nørredammens grundejerforening,

I har måske modtaget en besked via Nørredammens hjemmeside vedr. tilbud på Næralarmer til en fordelagtig pris. Denne pris kan opnås, hvis min. 20 husstande køber alarmen.

I første omgang er vi på vores stikvej næsten alle interesserede i at få mere information, og måske har andre det på samme måde. Kontaktpersonen, Kim Enevoldsen, vil gerne komme til Nørredamsvej og fortælle os om det onsdag den 8. oktober kl. 19 og evt. også kl. 20.30. Mødested(er) vil blive oplyst senere.

Hvis I er interesserede i at deltage i et informationsmøde, bedes I meddele mig senest på tirsdag d. 30/9 om I kommer 1 eller 2 mand, samt hvad tid I kan.

Hvis ikke, behøver I ikke at svare

I hører nærmere pr email samt på en folder som vil ligge i jeres postkasser en gang i næste uge.

God weekend

Med venlig hilsen

Susanne Urhammer Bundgaard
Nørredamsvej 89
DK-3480 Fredensborg
Hjem: +45 4914 4324
Mob: +45 5091 7161
Email: surbund@gmail.com

Ny asfalt på Nørredamsvej

Om det er på baggrund af henvendelser til Center for Plan og Miljø – Team Trafik vides ikke, men ikke desto mindre er der i skrivende stund ved at blive anlagt ny asfalt på Nørredamsvej. Hårdt tiltrængt, da vejen var ved at være udpint med frostsprængte huller i mindre eller større grad.

Da det er bemærket at den foreløbige asfaltering ophører ved sidste stikvej, er der endnu en gang rettet henvendelse til teknisk assistent Pia Langberg Pedersen fra Center for Plan og Miljø – Team Trafik og forespurgt om sidste stikvej ikke også skal asfalteres.

Nye riste på vejen

Som de flest nok har bemærket er der blevet skiftet riste på vejen ligesom kloakdækslerne.

Jeg synes dog ikke at de er sluppet særligt godt fra restaureringen. Her tænkes på den asfalt der er lagt på efterfølgende. Hvis man går en tur på vejen vil man hurtigt finde ud af hvad jeg mener. Flere steder dækker asfalten ikke.

Jeg overvejer at tage fat i kommunen for at få det udbedret.

Ikke at det kan lade sig gøre men man burde foreslå dem en ny asfaltering på hele vejen, da en del allerede er ved at være frostsprængt igen. Men da det er privatvej er der nok ikke noget at gøre.