Væltede træer

3 træer er væltet på fælles arealerne indtil nu