Grundejerforeningen Nørredammen

Grundejerforeningen ligger i et parcelhuskvarter etableret omkring 1973 på en sidevej til Stationvej, parallel med jernbanen tæt ved Fredensborg station.
Der bor stadig mange af de oprindelige tilflyttere, men mange børnefamilier er i de senere år flyttet til.
Der er sti-systemer fra grundejerforeningen til bl.a. Endrupskolen, Dronning Louises Børnehus og Fredensborghallen.

Grundejerforeningen dækker over matriklerne Nørredamsvej 59-150. Vejen består af 5 stikveje/længer og er 570 meter lang fra nummer 59 til 138/142.

Nørredamsvej er en kommunal vej.

Kørsel og parkering
  • Selvom det er tilladt at køre 50 km/t anbefales det at køre max. 30 km/t af hensyn til legende børn og cyklister.

  • Det er ikke tilladt at parkere foran og bagved helleanlæggene jf. Bekendtgørelse af færdselsloven (Standsning og parkering) §28.

  • Det er ikke tilladt permanent at parkere sin bil på hovedvejen.

  • Der er fra november 2017 etableret hajtænder på stikvejene hvorfor man nu skal holde tilbage for biler der kommer kørende på stamvejen, hvor der førhen var højrevigepligt

Legepladsen
  • Legepladsen er forbeholdt beboerne i grundejerforeningen. Det er derfor ikke tilladt udefrakommende at anvende den.